START

 Firma  

X-1R-Produkter

X-1R-video

Beställning

 

 

Sortiment
PSL - Penetrerande, smörjande & rostlösande smörjspray

 

 

Sortiment

PSL - Penetrerande, smörjande & rostlösande smörjspray

Förp: Aerosol 100 ml (E-nr:16 930 36), Aerosol 400 ml - Lösvikt: 5 L, 25 L, 208 Liter

  HTC - Högtrycksspray med klistrande egenskaper           
                      Förp: Aerosol 400 ml - Lösvikt: 5 L, 25 L, 208 Liter                         

PSL - Penetrerande, smörjande & rostlösande elspray
Förp: Aerosol:100 ml (E-nr:16 930 35)

MCR -Friktionsminskande oljeaddetiv
Förp: 0,25 L, 5 L, 25 L, 208 Liter

ATG - Temperaturtåligt universalfett
Förp: 200 GR, 400 GR , 1 KG, 20 KG, 45 KG, 180 KG

ATL - Smörjande pneumatikolja
Förp: 0,2 L ,0,5 L ,5 L ,25 L, 208 Liter

BZL - Bensinbooster
Förp: 0,5 L, 5 L, 25 L, 208 Liter (Dosering: 0,5 Ltill 640 Liter bränsle)

DZL - Dieselbooster
Förp: 0,5 L, 5 L, 25 L, 208 Liter (Dosering: 0,5 L till 640 Liter bränsle)

     X-1R:s produktsortiment hämtat från Generalagenten  TopLux  AB

                                         Fabriken  Sun Coast Chemicals  ( SCC )                          

 X-1Rprodukter