START

 Firma  

Produkter

X-1R-video

Beställning

                              

                 

 X-1R-Video                        Mediaplayer 11-filer

                                 NASA                                            NASA

                                                Koenigsegg CC                                        Koenigsegg CC                 

                                                                                 Breaks the World Record 

                                                                    

                                                                      Quick time-filer                                     

                  Friktionstest  Falexmaskin                                Rymdfärjans landning                      

                 Bärlager behandlat med X-1R skar vid 25kp                                                   Filmat även från cockpit  

                                   med ett obetydligt hack som skada                                                       

              

                                                   

                 .